dimarts, 7 de maig de 2013


El temple romà era un lloc de culte als déus de l'antiga Roma. Era l'edifici que més importància tenia per a la ciutat romana i, tenia la funció religiosa de donar culte a les seves divinitats protectores.

El temple romà conserva del món l'etrusc l'alt pòdium.

S'hi accedeix per una escalinata frontal. 

Un model d'aquest temple, a Roma, és el de la Triada de Capitolina i solia estar dedicat als déus Júpiter, Juno i Minerva.

Era l'edifici més destacat del fòrum.
L'arquitectura del temple romà es forma sota la doble matriu itàlica i grega.

El temple té quatre parts principals:

-El pòdium, una base rectangular elevada.
-L'escalinata frontal, per on s'accedia al pòdium, que condueix a una imatge del déu.
-La cella, on solia haver-hi una imatge del déu.


A Catalunya s'han conservat restes dels temples Bàrcino i d'Ausa (Vic). El temple d'Ausa va ser reconstruït a principis del segle passat. Primer de tot, parlaré del teatre romà.

El teatre romà és una construcció típica de l'Imperi Romà, és a dir, tenia la finalitat de servir per a la interpretació d'obres teatrals.

Les característiques principals del teatre Romà van derivar els del Teatre Grec, ja que moltes de les característiques generals de l'arquitectura romana deriven directament de l'arquitectura del Període hel · lenístic.

Estructura del teatre: 


-Scenae frons (front escènic). Compost d'un doble ordre de columnes.


-Orchestra. És un semicercle o una mica més d'un semicercle, davant l'escena en què s'asseien les autoritats, actuava el cor, i s'alçava un altar en honor a Dionís.

-Aditus. Passeig lateral per on passaven per anar a l'orquestra.

-Cavea. Estructura semicircular, on s'asseien els espectadors.

-Vomitoria. Entrades per on s'accedia a la càvea.

-Proscaenium  (prosceni). L'espai que hi ha davant a l'escena on és desenvolupava l'acció dramàtica.

-Porticus post scaenam (pòrtic darrere de l'escena). És un pati amb columnes darrere de l'escena.

Al teatre es podia protegir als espectadors amb tendals de la pluja o del sol.

Hi havia Diferents Tipus de Representació.

 Les comèdies, que podien ser d'ambient grec (Fabula palliata) i d'ambient romà (Fabula togata).

  I les tragèdies, que també podien ser d'ambient grec (Fabula crepidata) i d'ambient romà (Fabula praetexta). 


A les Representacions, els actors han d'anar amb la cara descoberta homes i dones.
 

Barrejaven petits números dramàtics amb cançons, números amb animals, etc.